Průvodce pražskou archeologií. Památky známé, neznámé i skryté

Podrobné informace

Kategorie:

Archeologie

Rok vydání:

2018

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

335

ISBN:

978-80-7480-107-5

catalog Tištěná verze

250 Kč

Rozebráno

2. upravené vydání

Autorský kolektiv: 
Ivana Boháčová, Tomasz Cymbalak, Jarmila Čiháková, Zdeněk Dragoun, Jan Hasil, Jan Havrda, Petr Juřina, Vojtěch Kašpar, Filip Laval, Katarina Mašterová, Jaroslav Podliska, Veronika Staňková, Petr Starec, Miroslava Šmolíková, Michal Tryml, Martin Vyšohlíd, Anna  Ždárská 

Kolektiv odborníků, kteří se dlouhodobě zabývají archeologickým výzkumem Prahy, připravil pro všechny zájemce netradičního knižního průvodce zaměřeného především na její historii ukrytou pod současným povrchem. Kniha čtenáře provede po nejvýznamnějších pravěkých, středověkých i některých novověkých památkách, nálezech a archeologických nalezištích na území hlavního města. Zaměřena je zejména na oblast historického centra, dnešní Pražskou památkovou rezervaci, která je na archeologické doklady naší minulosti nejbohatší. 
Prostřednictvím krátkých kapitol se čtenář seznámí s historií a současností moderního archeologického bádání v Praze, popsány jsou také metody archeologické práce v terénu i mimo něj. Vedle popisu více jak sedmi desítek archeologických památek různého charakteru, který doplňuje bohatá obrazová příloha, jsou zde uveřejněny zcela nové informace o proměnách Prahy v minulosti. Formou krátkých medailonků je předložen aktuální souhrn vědomostí k obecnějším archeologickým tématům, jakými jsou např. vybrané otázky středověkého stavitelství, historického pohřbívání, řemesel či každodenního života jejich obyvatel v minulosti. Kniha je jedním z výstupů grantového projektu „Integrovaný informační systém archeologických pramenů Prahy“  financovaného z programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity Ministerstva kultury České republiky.

Obsah v pdfpodrobná zpráva.


Mohlo by vás zajímat

Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si, jak nakupovat