Sleva

Metodika terénní prostorové identifikace, dokumentace a popisu nemovitých archeologických památek

Podrobné informace

Kategorie:

Metodiky, Archeologie

Rok vydání:

2017

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Počet stran:

191

ISBN:

978-80-7480-088-7

catalog Tištěná verze

250 Kč100 Kč

skladem

Koupit

document--pdf PDF

0 Kč

PDF 23,67 MB

Stáhnout
Edice odborné a metodické publikace, svazek 91
Obsah:

Úvod (Petr Sokol, Alena Knechtová) 

I. Teorie terénní prostorové identifikace, dokumentace a deskripce archeologických památek 

I.1 Charakteristika jednotlivých typů archeologických památek 

 • I.1.1 Mohyly a mohylová pohřebiště (Petr Sokol) 

 • I.1.2 Hradiště (Petr Sokol) 

 • I.1.3 Tvrziště (Filip Laval) 

 • I.1.4 Hradní zříceniny (Renata Tišerová) 

 • I.1.5 Zaniklé středověké vsi (Filip Laval, Zdeněk Neustupný) 

 • I.1.6 Polní opevnění (Zdeněk Neustupný, Jan Kypta) 

 • I.1.7 Těžební a důlní objekty a areály (Jiří Havlice) 

 • I.1.8 Zaniklé cesty (Petr Sokol) 

I.2 Hlavní terénní relikty jednotlivých typů archeologických památek (Petr Sokol) 

I.3 Hlavní znaky jednotlivých terénních reliktů archeologických památek (Petr Sokol) 

I.4 Způsoby poškození archeologických památek (Petr Sokol) 

II. Terénní prostorová identifikace a dokumentace archeologických památek a archeologických lokalit 

II.1 Rešerše (Petr Sokol) 

II.2 Terénní část (Petr Sokol) 

II.3 Fotografická dokumentace (Petr Sokol) 

II.4 Využití leteckých snímků (Petr Sokol) 

II.5 Měřičská dokumentace 

 • II.5.1 Měřičská přímka (Petr Sokol) 

 • II.5.2 Stolková metoda (Petr Sokol) 

 • II.5.3 Měření přístrojem GPS (Petr Sokol, Petr Vitula) 

 • II.5.4 Měření totální stanicí (Petr Vitula) 

 • II.5.5 Letecké laserové snímkování (Martin Tomášek, Petr Sokol) 

II.6 Zaměření jednotlivých typů archeologických památek 

 • II.6.1 Mohyly a mohylová pohřebiště (Petr Sokol) 

 • II.6.2 Hradiště (Petr Sokol, Jiří Havlice) 

 • II.6.3 Tvrziště (Radmila Stránská, Petr Vitula, Petr Sokol)

 • II.6.4 Hradní zříceniny (Renata Tišerová, Petr Sokol)

 • II.6.5 Zaniklé středověké vsi (Zdeněk Neustupný, Jan Kypta, Petr Sokol) 

 • II.6.6 Polní opevnění (Zdeněk Neustupný, Jan Kypta, Petr Sokol) 

 • II.6.7 Těžební a důlní objekty a areály (Jiří Havlice) 

 • II.6.8 Zaniklé cesty (Petr Sokol) 

III. Prostorová identifikace, terénní dokumentace a deskripce archeologických památek – struktura požadovaných informací (Petr Sokol, Alena Knechtová)  

 • I. Lokalizace archeologické památky 

 • II. Hlavní relikty sledované při terénní identifikaci jednotlivých typů archeologický památek 

 • III. Hlavní sledované znaky jednotlivých terénních reliktů archeologických památek 

 • IV. Charakteristika jednotlivých archeologických památek

 • V. Poškození archeologické památky

 • VI. Datace archeologické památky 

 • VII. Vztah archeologické památky k okolí (její umístění v krajině) 

 • VIII. Nová dokumentace archeologické památky 

 • IX. Podklady a zdroje informací k archeologické památce 

 • X. Základní charakteristika movitých nálezů získaných z archeologické památky 

IV. Přílohy 

IV.1 Terénní prostorová identifikace, dokumentace a deskripce archeologických památek – příklady

 • IV.1.1 Mohylové pohřebiště Biřkov (Petr Sokol)

 • IV.1.2 Mohylové pohřebiště Vrhaveč (Petr Sokol)

 • IV.1.3 Hradiště Hradišťský vrch u Kaplice (Jiří Havlice) 

 • IV.1.4 Tvrziště Senorady (Radmila Stránská, Petr Vitula) 

 • IV.1.5 Zřícenina hradu Hamrštejn (Renata Tišerová) 

 • IV.1.6 Zaniklá středověká vesnice Svídna (Zdeněk Neustupný) 

 • IV.1.7 Pozůstatky činnosti obléhatelů v předpolí hradu Zbořený Kostelec (Jan Kypta) 

 • IV.1.8 Středověké zlatodoly Kometa (Jiří Havlice) 

 • IV.1.9 Zaniklý rudný důl u Ratibořských Hor (Jiří Havlice) 

 • IV.1.10 Polykulturní výšinné sídliště Kolová (hradiště, městské lokační provizorium) (Martin Tomášek) 

IV.2 Nemovité kulturní památky archeologické povahy a podmínky jejich ochrany (Petr Sokol, Alena Knechtová) 

IV.3 Aplikace Významné archeologické lokality (VAL) (Alena Knechtová) 

V. Literatura

 • Nepublikované práce 

 • Literatura 

Zkratky


Mohlo by vás zajímat

Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si, jak nakupovat